Shamsiyeva, Maxbuba Sattorovna. 2023. “Tanqidiy Fikrlashni Shakllantirishda Zamonaviy o’qitish Texnologiyalaridan Foydalanishning Ahamiyati”. Science and Education 4 (4):843-49. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599.