Xalikulova, Go’zal Erkinovna. 2023. “Oliy ta’lim Muassasalarida Pedagog-Rahbarlar Kompetentligining Metodologik Asoslari”. Science and Education 4 (4):855-61. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5611.