Muxitdinova, Sharifa Sayfullaevna. 2023. “Musiqa Madaniyati Darsini Samaradorligini Oshirishda ilg’or Pedagogik Texnologiyalarning o’rni Va Ahamiyati”. Science and Education 4 (4):1044-51. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5632.