Narzullayeva, Nilufar Habibjonovna. 2023. “O’qitish Texnologiyalari Va Ularning Turlari”. Science and Education 4 (4):1052-62. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5634.