Narzullayeva, Nilufar Habibjonovna. 2023. “Zamonaviy o’qitish Texnologiyalarining Moxiyati Va Mazmuni”. Science and Education 4 (4):1072-76. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5636.