Masharipova, Dilnoza Raxmatullayevna. 2023. “Korxonalarda Xodimlarni Boshqarishning Iqtisodiy Usullari”. Science and Education 4 (4):1180-83. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5655.