Qudratov, Alijon Normamatovich, and Aziz Xolmuhammedovich Yusupov. 2021. “O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH”. Science and Education 2 (1):309-13. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/996.