Turgunbaev, R. (2021) “Keysga asoslangan fikrlash va uni akademik metama’lumotlarni avtomatik ekstraksiya qilishda tadbiq qilinishi”, Science and Education, 2(9), pp. 129-144. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1832 (Accessed: 5December2021).