Qulboyev, Z., Urinov, S. and Abduraxmonov, A. (2021) “Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari”, Science and Education, 2(10), pp. 380-386. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914 (Accessed: 18January2022).