Umurzoqov, S. M. oʻgʻli and Adilov, R. I. (2021) “Nordon gazlar yutuvchi triazin turkumidagi yutgichlarning fizik-kimyoviy xossalarini tadqiq qilish”, Science and Education, 2(12), pp. 68-75. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2133 (Accessed: 27May2022).