Axmedova, O. B. and Davronov, B. O. o`g`li (2021) “Atrof-muhitga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirish imkoniyatlari”, Science and Education, 2(12), pp. 229-237. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2158 (Accessed: 6October2022).