Xurramova, F. T. qizi and Bekchanov, D. J. (2021) “Polivinil xloridning ba’zi bir modifikatsiyalarining monomerlarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish”, Science and Education, 2(12), pp. 254–258. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2162 (Accessed: 10June2023).