Xolmuratov, X. S., Qurbanova, X. D., Madaminova, F. M., Madaminov, B. R., Jumaniyozova, S. B. and Saidova, L. B. (2021) “Ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash”, Science and Education, 2(12), pp. 551-556. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2207 (Accessed: 21May2022).