Abdulmadjidova, M. and Sattarova, I. (2021) “O’smirlar o’rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari”, Science and Education, 2(12), pp. 602-608. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2218 (Accessed: 27May2022).