Yuldashev, N. and Abdullayev, M. (2022) “Yillik o’quv tsiklida sprinterlar uchun o’quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari”, Science and Education, 3(7), pp. 239-244. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4073 (Accessed: 6October2022).