Hasanova, Z. U. (2022) “Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashda ota-onalarning o’rni”, Science and Education, 3(7), pp. 290-294. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4081 (Accessed: 6October2022).