Rahimov, B. R., Tojiyev, O. O. and Kazimova, M. S. (2023) “Yuqori qovushqoq neftlarning qovushqoqligini pasaytirishda turli soapstoklarning o’rni”, Science and Education, 4(2), pp. 705–711. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5101 (Accessed: 20April2024).