To’xtanazarov, A. Q. o’g’li and Erkinova, Z. B. qizi (2023) “Bolalar bog’chasida maktabgacha yoshdagi bolalarga geografiyani o’rgatish usullari”, Science and Education, 4(2), pp. 1105–1109. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5171 (Accessed: 20April2024).