Мамадалиева, З. (2023) “Тиббиёт олий таьлим ташкилотларида биокимё фанини виртуал лабораториялардан фойдаланиб булутли тexнoлoгиялaрнинг тaрқaтиш мoдeллaри методикаси”, Science and Education, 4(2), pp. 1227–1233. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5196 (Accessed: 23April2024).