Davlatboyeva, M. S. qizi and Jumaniyazov, I. T. (2023) “Yashil byudjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari”, Science and Education, 4(2), pp. 1509–1516. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5237 (Accessed: 23April2024).