Maxmudova, M. A. qizi (2023) “Talabalarga tasviriy san’atdan mashg’ulotlarni tashkil etishning nazariy asoslari”, Science and Education, 4(4), pp. 1085–1091. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5638 (Accessed: 16July2024).