Masharipova, D. R. (2023) “Korxonalarda xodimlarni boshqarishning iqtisodiy usullari”, Science and Education, 4(4), pp. 1180–1183. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5655 (Accessed: 20April2024).