Rustamov, S. (2023) “Xalq ta’limi tizimini moliyalashtirish manbalari va ulardan samarali foydalanish masalalari”, Science and Education, 4(5), pp. 1350–1362. Available at: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5917 (Accessed: 16July2024).