[1]
M. T. o‘g’li Usmonov, “Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi”, SciEdu, vol. 2, no. 8, pp. 323-331, Aug. 2021.