[1]
M. Paluaniyazov, “Musiqa madaniyati darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash mazmuni”, SciEdu, vol. 2, no. 9, pp. 364-368, Sep. 2021.