[1]
B. M. Ibragimov, “Musiqa madaniyati fani o’qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari”, SciEdu, vol. 2, no. 10, pp. 303-313, Oct. 2021.