[1]
Z. Qulboyev, S. Urinov, and A. Abduraxmonov, “Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari”, SciEdu, vol. 2, no. 10, pp. 380-386, Oct. 2021.