[1]
M. Hamdamova, H. Toshov, and R. Qurbonnazarova, “Kvertsetin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 171-173, Dec. 2021.