[1]
S. M. Timurov and M. N. Murodov, “Neftni atmosfera sharoitida qayta ishlash qurilmalarida yuqori haroratli sharoitida metallarning korroziyalanishini tadqiq qilish”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 179-190, Dec. 2021.