[1]
Z. X. o’g’li Rayimov, “Ftal angidridning vinillanish jarayoni erituvchilari”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 266-269, Dec. 2021.