[1]
A. X. Avezov, “Funksiya hosilasi mavzusini o‘qitishda «Kichik guruhlarda ishlash» metodi”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 441-450, Dec. 2021.