[1]
G. S. Allanazarova, S. K. Gaipova, S. A. Karimova, D. U. qizi Raximova, and U. S. Xo’jamuratov, “Turli mamlakatlarda o’qituvchilar tayyorlashning ba’zi modellari haqida”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 544-550, Dec. 2021.