[1]
Ахmedova S. R., “Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o’rganish”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 583-587, Dec. 2021.