[1]
I. Sattarova and M. Abdulmadjidova, “Zamonaviy ilm-fan va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni”, SciEdu, vol. 2, no. 12, pp. 609-616, Dec. 2021.