[1]
N. Yuldashev and M. Abdullayev, “Yillik o’quv tsiklida sprinterlar uchun o’quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari”, SciEdu, vol. 3, no. 7, pp. 239-244, Jul. 2022.