[1]
Z. U. Hasanova, “Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashda ota-onalarning o’rni”, SciEdu, vol. 3, no. 7, pp. 290-294, Jul. 2022.