[1]
B. R. Rahimov, O. O. Tojiyev, and M. S. Kazimova, “Yuqori qovushqoq neftlarning qovushqoqligini pasaytirishda turli soapstoklarning o’rni”, SciEdu, vol. 4, no. 2, pp. 705–711, Mar. 2023.