[1]
J. Rahmatullayev, “Umumiy va maxsus qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi roli”, SciEdu, vol. 4, no. 2, pp. 962–968, Mar. 2023.