[1]
S. O. qizi Eraliyeva and B. Mengliyev, “Lotin yozuvidagi harf shakllarida shaxs-gender xususiyatlarining aks etishi va uning lingvistik ekspertizasi”, SciEdu, vol. 4, no. 2, pp. 1642–1645, Mar. 2023.