[1]
M. S. Shamsiyeva, “Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati”, SciEdu, vol. 4, no. 4, pp. 843–849, Apr. 2023.