[1]
G. E. Xalikulova, “Oliy ta’lim muassasalarida pedagog-rahbarlar kompetentligining metodologik asoslari”, SciEdu, vol. 4, no. 4, pp. 855–861, Apr. 2023.