[1]
S. S. Muxitdinova, “Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati”, SciEdu, vol. 4, no. 4, pp. 1044–1051, Apr. 2023.