[1]
N. H. Narzullayeva, “O’qitish texnologiyalari va ularning turlari”, SciEdu, vol. 4, no. 4, pp. 1052–1062, Apr. 2023.