[1]
N. H. Narzullayeva, “Zamonaviy o’qitish texnologiyalarining moxiyati va mazmuni”, SciEdu, vol. 4, no. 4, pp. 1072–1076, Apr. 2023.