[1]
M. A. qizi Maxmudova, “Talabalarga tasviriy san’atdan mashg’ulotlarni tashkil etishning nazariy asoslari”, SciEdu, vol. 4, no. 4, pp. 1085–1091, Apr. 2023.