[1]
M. Abdusobirova and M. Isroilova, “Tenglama va tenglamalar sistemasini rezultant usulida yechish”, SciEdu, vol. 5, no. 1, pp. 8–12, Jan. 2024.