[1]
L. B. Haydarov, “Aksiyadorlik jamiyatlarida ichki audit xizmati samaradorligini baholash”, SciEdu, vol. 5, no. 1, pp. 357–363, Jan. 2024.