[1]
A. N. Qudratov and A. X. Yusupov, “O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH”, SciEdu, vol. 2, no. 1, pp. 309-313, Jan. 2021.