Turgunbaev, R. “Keysga Asoslangan Fikrlash Va Uni Akademik metama’lumotlarni Avtomatik Ekstraksiya Qilishda Tadbiq Qilinishi”. Science and Education, vol. 2, no. 9, Sept. 2021, pp. 129-44, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1832.