Paluaniyazov, M. “Musiqa Madaniyati Darslarida ilg’or Pedagogik Texnologiyalarni qo’llash Mazmuni”. Science and Education, vol. 2, no. 9, Sept. 2021, pp. 364-8, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1858.